Nawiązka

Zdarzają się sytuacje, w których na sprawcę wypadku w postępowaniu Sądowym, Sąd nakłada obowiązek zapłaty tzw. nawiązki, którą sprawca zdarzenia musi zapłacić Poszkodowanemu bądź osobą pośrednio Poszkodowanym (szkoda ze skutkiem śmiertelnym). Nawiązkę, sprawca musi opłacić z własnych zasobów finansowych.
Zgodnie z uchwała SN z dnia 13 lipca 2011 roku, sprawca wypadku komunikacyjnego, wobec którego został zastosowany dodatkowy środek karny polegający na obowiązku naprawienia szkody, może domagać się od ubezpieczyciela - na podstawie umowy ubezpieczenia OC zwrotu świadczenia zapłaconego na rzecz pokrzywdzonego.
Na chwilę obecną Ubezpieczyciele wydają decyzję odmowne w zakresie zwrotu zapłaconej nawiązki, dlatego też warto jest skorzystać z usług naszej Kancelarii. Wyślij do nas Wyrok wraz z potwierdzeniem uiszczenia zapłaty, a my bezpłatnie podejmiemy się analizy sprawy.

Kancelaria Oxford zajmuję się prowadzeniem tego typu spraw. Do bezpłatnej weryfikacji potrzebujemy:  

wyrok zasądzający zapłatę nawiązki; 

potwierdzenie dokonanej płatności; 

Jakie korzyści płyną ze współpracy z naszą Kancelarią:

realna szansa na zwrot zapłaconej nawiązki; 

oszczędność czasu, pieniędzy i nerwów; 

możliwość korzystania z bezpłatnego doradztwa; 

brak ryzyka przegranej sprawy; 

Informacja o administratorze danych
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest KANCELARIA OXFORD Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Ks. J.Jałowego 17a/3, 35-010 Rzeszów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w XII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Rzeszowie, pod numerem KRS: 0000761692, NIP: 8133798509, REGON: 382011499, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, e-mail: pomoc@kancelariaoxford.pl. Dane zbierane są w celu analizy Państwa sprawy oraz w celu skontaktowania się z Państwem. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania niniejszego celu. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i podlegać profilowaniu. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu prawidłowej realizacji celu o którym mowa powyżej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu o którym mowa powyżej, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
   wypełnij wszystkie pola

Masz pytanie?

Wypełnij krótki formularz, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin.

prawdziwe recenzje 0 /5