Odszkodowania Osobowe 

Niska świadomość społeczna w zakresie przysługujących możliwości odszkodowawczych powoduje, iż wielu poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych nie otrzymuje należnych im środków z Towarzystw Ubezpieczeniowych, bądź środki te bardzo często są niewspółmierne do zaistniałej krzywdy.

Kancelaria Oxford zapewnia pełną obsługę w procesie likwidacji szkody. Zajmujemy się między innymi:  

skompletowaniem niezbędnej dokumentacji; 

szacunkową wyceną wysokości roszczeń; 

reprezentowaniem Klienta przed wszystkimi instytucjami; 

informowaniem Klienta o działaniach w jego sprawie; 

Jakie korzyści płyną ze współpracy z naszą Kancelarią:

odzyskanie odszkodowania na najwyższym poziomie; 

oszczędność czasu, pieniędzy i nerwów; 

możliwość korzystania z bezpłatnego doradztwa; 

brak ryzyka przegranej sprawy; 

Informacja o administratorze danych
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest KANCELARIA OXFORD Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Ks. J.Jałowego 17a/3, 35-010 Rzeszów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w XII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Rzeszowie, pod numerem KRS: 0000761692, NIP: 8133798509, REGON: 382011499, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, e-mail: pomoc@kancelariaoxford.pl. Dane zbierane są w celu analizy Państwa sprawy oraz w celu skontaktowania się z Państwem. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania niniejszego celu. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i podlegać profilowaniu. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu prawidłowej realizacji celu o którym mowa powyżej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu o którym mowa powyżej, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
   wypełnij wszystkie pola

Masz pytanie?

Wypełnij krótki formularz, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin.

prawdziwe recenzje 0 /5