Upadłość konsumencka

Obecnie bardzo dużo ludzi boryka się z problemem zadłużenia, gdzie spirala ich długów przekroczyła możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań. Wiele osób szuka sposobu i możliwości uwolnienia się od długów. Sama upadłość konsumencka może kojarzyć się z czymś strasznym czy wstydliwym, a w gruncie rzeczy może okazać się jedynym słusznym rozwiązaniem w tej trudnej sytuacji. W ciągu ostatnich lat w Polsce z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej korzysta coraz więcej osób.

Kancelaria Oxford prowadzi sprawy dotyczące upadłości konsumenckiej. Jesteśmy w stanie sprawdzić czy kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Proces upadłości konsumenckiej polega na doprowadzeniu do oddłużenia osoby ze zobowiązań, których nie jest w stanie spłacić. Nasi wykwalifikowani prawnicy potrafią odpowiednio uzasadnić wniosek o ogłoszenie upadłości i wskazać w nim szczególne okoliczności, które wpłynęły na trudną sytuację konsumenta.

Jakie płyną korzyści z przekazania sprawy do Kancelarii Oxford:

bezpłatna weryfikacja Twojej sytuacji; 

umorzenie całości długu lub jego części;   

wolność i możliwość podejmowania nowych decyzji życiowych; 

brak długów to brak zmartwień i stresu; 

Informacja o administratorze danych
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest KANCELARIA OXFORD Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Ks. J.Jałowego 17a/3, 35-010 Rzeszów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w XII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Rzeszowie, pod numerem KRS: 0000761692, NIP: 8133798509, REGON: 382011499, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, e-mail: pomoc@kancelariaoxford.pl. Dane zbierane są w celu analizy Państwa sprawy oraz w celu skontaktowania się z Państwem. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania niniejszego celu. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i podlegać profilowaniu. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu prawidłowej realizacji celu o którym mowa powyżej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu o którym mowa powyżej, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
   wypełnij wszystkie pola

Masz pytanie?

Wypełnij krótki formularz, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin.

prawdziwe recenzje 0 /5