Polisolokaty – Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 

W ostatnim czasie, zrobiło się bardzo głośno odnośnie umów ubezpieczenia na życie z ufk czyli tzw. polisolokatami. Zyskały one „popularność" ze względu na problemy z jakimi konsumenci muszą się zmierzyć w związku z likwidacją tych umów i koniecznością ponoszenia bardzo wysokich opłat likwidacyjnych.

Opłaty niekiedy wynosiły nawet do 100% wartości rachunku polisy w zależności od długości trwania umowy.  

Kancelaria Oxford zajmuje się w imieniu Klienta odzyskiwaniem opłaty likwidacyjnej, która została niesłusznie pobrana przez zakład ubezpieczeń.

Kto może ubiegać się o roszczenie z tytułu opłaty likwidacyjnej?

Może ubiegać się osoba:

osoba, która wykupiła ubezpieczenie na życie i dożycie z funduszem kapitałowym; 

osoba, której polisa nie jest już aktywna i została rozwiązana, a Klienta obarczono wysoką karą w postaci pobrania opłaty likwidacyjnej; 

osoba, której polisa jest aktywna, ale Klient chciałby odstąpić od umowy i odzyskać zwrot opłaty likwidacyjnej;

Działania Kancelarii Oxford mają na celu odzyskanie opłaty likwidacyjnej pobranej przez zakład ubezpieczeń. Zapewniamy pełną obsługę w procesie likwidacji szkody i zajmujemy się:

bezpłatną analizą i szacunkową wyceną roszczeń; 

zgromadzeniem całej dokumentacji niezbędnej w procesie likwidacji szkody; 

reprezentowaniem Klienta przed wszystkimi instytucjami w całym toku postępowania likwidacyjnego; 

Jakie korzyści płyną ze skierowania sprawy do Kancelarii Oxford:

odzyskanie zapomnianych środków pieniężnych; 

brak ryzyka przegranej sprawy; 

oszczędność czasu, pieniędzy i nerwów; 

możliwość korzystania z profesjonalnego doradztwa; 

satysfakcja z odzyskanych pieniędzy; 

Informacja o administratorze danych
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest KANCELARIA OXFORD Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Ks. J.Jałowego 17a/3, 35-010 Rzeszów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w XII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Rzeszowie, pod numerem KRS: 0000761692, NIP: 8133798509, REGON: 382011499, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, e-mail: pomoc@kancelariaoxford.pl. Dane zbierane są w celu analizy Państwa sprawy oraz w celu skontaktowania się z Państwem. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania niniejszego celu. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i podlegać profilowaniu. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu prawidłowej realizacji celu o którym mowa powyżej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu o którym mowa powyżej, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
   wypełnij wszystkie pola

Masz pytanie?

Wypełnij krótki formularz, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin.

prawdziwe recenzje 0 /5