Zwrot prowizji bankowych

Miniony rok był rokiem rekordowym, jeżeli chodzi o ilość udzielonych kredytów. W całym 2018 roku banki oraz SKOKi udzieliły Polakom ponad 7,5 mln kredytów gotówkowych na cele konsumpcyjne. Warto przy tym wspomnieć, że konsumenci nie  zdają sobie sprawy z tego, iż istnieje możliwość uzyskania proporcjonalnego zwrotu prowizji z uwagi na jego spłatę przed zakończeniem obowiązywania umowy kredytowej.

Kancelaria Oxford proponuje Klientom możliwość odzyskania środków z pobranej przez bank prowizji.

W celu realizacji sprawy o zwrot prowizji wymagane są następujące dokumenty:

umowa pożyczki wraz z załącznikami; 

potwierdzenie wcześniejszej, całkowitej spłaty pożyczki; 

Jakie korzyści płyną z przekazania sprawy do Kancelarii Oxford:   

odzyskanie prowizji pobranej przez bank; 

brak ryzyka przegranej sprawy; 

oszczędność czasu, pieniędzy i nerwów; 

możliwość korzystania z bezpłatnego doradztwa; 

satysfakcja z odzyskanych pieniędzy;  

Kancelaria Oxford pokrywa koszty wpisu sądowego, opłaty od pełnomocnictwa i innych opłat sądowych.

Informacja o administratorze danych
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest KANCELARIA OXFORD Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Ks. J.Jałowego 17a/3, 35-010 Rzeszów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w XII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Rzeszowie, pod numerem KRS: 0000761692, NIP: 8133798509, REGON: 382011499, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, e-mail: pomoc@kancelariaoxford.pl. Dane zbierane są w celu analizy Państwa sprawy oraz w celu skontaktowania się z Państwem. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania niniejszego celu. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i podlegać profilowaniu. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu prawidłowej realizacji celu o którym mowa powyżej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu o którym mowa powyżej, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
   wypełnij wszystkie pola

Masz pytanie?

Wypełnij krótki formularz, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin.

prawdziwe recenzje 0 /5